Du hành thời gian - time travel

3:46:00 AM
Du hành xuyên thời gian là điều mà rất nhiều người mong ước. Hiện nay khoa học đang tìm mọi cách để giải mã và thực hiện điều đó. Song việc du hành thời gian cũng tồn tại những nghịch lý của nó, chẳng hạn "Nghịch lý ông nội" nổi tiếng trong việc du hành về quá khứ, nó sẽ tạo ra vòng lập vô tận. Có lẽ trong tự nhiên luôn tồn tại những cách giải quyết những nghịch lý trên để đưa mọi thứ về đúng như những gì đang diễn ra!
Các clip khác:

THÍCH và chia sẻ bài viết: :

Bài viết cùng chủ đề

0 nhận xét

Like us on Facebook

Follow by G+

Follow by Email