Khám phá trọng lực (The Universe Gravity 1080)

11:03:00 PM

Nếu chúng ta có thể đi xuyên qua tâm trái đất, hoặc có 1 đường hầm xuyên qua trái đất thì chúng ta có thể di chuyển đến bất cứ nơi đâu trên trái đất 42 phút do nhờ tác động của trọng lực.


video khác: 


THÍCH và chia sẻ bài viết: :

Bài viết cùng chủ đề

0 nhận xét

Like us on Facebook

Follow by G+

Follow by Email