Nicola Tesla Và những phát minh không tưởng

9:39:00 AM

 Nhà phát minh ra dòng điện xoay chiều, phát minh ra sóng vô tuyếnmạng internet,,v.v...Nicola Tesla có lẽ đã đạt tới "đại triệt đại ngô" như trong thiền học, khi đó khai mở toàn bộ trí tuệ cũng như có thể cảm nhận được toàn thế giới.Thế giới chỉ có 2 người được gọi là nhà phát minh vĩ đại đó là Nicola Tesla và Leonardo Da Vinci, 2 người có phát minh đi trước thời đại hàng thế kỷ. Họ cũng có đặc điểm chung là từng tiếp xúc với nền văn minh không thuộc về trái đất.Clip khám phá vũ rụ:
THÍCH và chia sẻ bài viết: :

Bài viết cùng chủ đề

0 nhận xét

Like us on Facebook

Follow by G+

Follow by Email