Giới hạn vận tốc ánh sáng - Light speed [Thuyết Minh]

11:06:00 PM

Vận tốc ánh sáng được cho là đi nhanh nhất trong vũ trụ, và là giới hạn vận tốc lớn nhất trong vũ trụ. Vận tốc đó cũng là hằng số . Rất nhiều ngôi sao và thiên hà tính được khoảng cách là nhờ hằng số hánh sáng. Dù có vận tốc lớn nhất trong vũ trụ nhưng vận tốc ánh sáng cũng có những giới hạn...
Clip khám phá khác :


THÍCH và chia sẻ bài viết: :

Bài viết cùng chủ đề

0 nhận xét

Like us on Facebook

Follow by G+

Follow by Email