Đấng sáng tạo hay định luật vật lý đã tạo nên vũ trụ ??? [HD-vietsub]

6:05:00 AM

Nếu chỉ có 1 sai sót nhỏ thôi thì vũ trụ đã không được hình thành,Khi đó vũ trụ chỉ là 1 hố đen siêu lớn hoặc chỉ là những hạt bụi trong hư không.Đấng sáng tạo hay chính các định luật vật lý tạo nên vũ trụ ? mật mã trong các phương trình là gì ? Tại sao vũ trụ được tạo nên một cách hoàn hảo ?

THÍCH và chia sẻ bài viết: :

Bài viết cùng chủ đề

0 nhận xét

Like us on Facebook

Follow by G+

Follow by Email