khám phá thế giới song song

11:18:00 AM
Khám phá Thê giới song song: Trong vũ trụ có vô hạn thế giới song song, mà trong đó tồn tại vô hạn bản sao của chính chúng ta, những bản sao đó có thể có cuộc sống giống chúng ta, hay khác đi 1 ít, hoặc khác đi rất nhiều.
Explore parallel worlds: In an infinite universe parallel world, in which there exist infinitely our own copy, the copy of which can have a life like us, or else go first at , or else a lot
.


video khác: 
Khám phá Lý thuyết lượng tử HD (Quantum Leap )
Khám Phá Hố Vũ Trụ (The Universe Cosmic Holes 1080i)
Khám phá thuyết đa vũ trụ (Universe or Multiverse)
Khám phá không gian là gì ? (What is Space?) HD
Khám phá trọng lực (The Universe Gravity 1080)
Khám phá bí ẩn của thời gian (Illusion of Time)

THÍCH và chia sẻ bài viết: :

Bài viết cùng chủ đề

0 nhận xét

Like us on Facebook

Follow by G+

Follow by Email