Bigbang vụ nổ lớn - HD [Vietsub]

12:08:00 AM

Thiên văn học cực tím nói chung được dùng để chỉ những quan sát tại các chiều dài sóng cực tím giữa xấp xỉ 100 và 3200 Å (10 to 320 nm).[21] Ánh sáng ở các chiều dài sóng này bị khí quyển Trái đất hấp thụ, vì thế những quan sát ở các chiều dài sóng đó phải được tiến hành từ thượng tầng khí quyển hay từ không gian. Thiên văn học cực tím thích hợp nhất để nghiên cứu bức xạ nhiệt và các đường phát xạ từ các ngôi sao xanh nóng (Sao OB) rất sáng trong dải sóng này

THÍCH và chia sẻ bài viết: :

Bài viết cùng chủ đề

0 nhận xét

Like us on Facebook

Follow by G+

Follow by Email