Tinh hoa cổ thư: Hàn Phi Tử

3:55:00 AM


Hàn Phi là công tử của nước Hàn vào những năm cuối của thời kỳ chiến quốc rất thích học về luật pháp , cùng với Lý Tư theo học Tuần Khanh Sở quốc .

Hàn phi chữ nghĩa lưu loát lại có tài ăn nói . Thấy cảnh nước Hàn suy yếu, nhiều lần viết sách nhưng đều bị từ chối nên đã tập hợp những  pháp gia của kinh thành tới để hoàn thành bộ sách "Hàn Phi Tử"

Sau đó bộ sách đó được truyền tới nước Tần, Tần vương vừa mới đọc tới 2 chương Cô Phẫn và Ngũ độc liền khen ngợi không hết và ép Hàn Phi đi sứ nước Tần . Lý Tư cảm thấy không bằng Hàn Phi sợ Hàn Phi cướp đi địa vị của mình nên đã nói xấu Hàn Phi cho Tân Vương nghe và tự ý phái người đưa thuốc độc.

Đến khi Tần Vương hối hận thì Hàn Phi đã chết oan trong tù . Nhưng tác phẩm "Hàn Phi Tử" vẫn được lưu truyền đến ngày nay.THÍCH và chia sẻ bài viết: :

Bài viết cùng chủ đề

0 nhận xét

Like us on Facebook

Follow by G+

Follow by Email